หน้าแรก
ข่าวสาร
ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บทความสำหรับประชาชน
บทความสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษา
โรงพยาบาลที่มีบริการด้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ทำงานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สมัครสมาชิก

หนังสือแนะนำ
 
สารบัญ

กิติกรรมประกาศ
บทนำ

ส่วนที่ 1 ความสำคัญของช่วงวัยแรกเกิด - 3 ปี

ส่วนที่ 2 ชีวิตขณะอยู่ในครรภ์
          - การดูแลสุขภาพของมารดาในขณะตั้งครรภ์
          - การออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์
          - สภาพจิตใจของมารดาต่อทารกในครรภ์
          - ดูแลตัวเองหลังคลอดภายในเดือนแรก
          - รู้ได้อย่างไรว่าทารกในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง
          - สิ่งที่กระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์
          - การกระตุ้นพัฒนาการของทารกในครรภ์
          - การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส่วนที่ 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
          - การเจริญเติบโต
          - พื้นฐานอารมณ์ : ความแตกต่างระหว่างเด็กแต่ละคน
          - เรียนรู้ได้มากมายเกินคาด
          - ความสำคัญของความรักและความผูกพัน
          - การสื่อภาษาและการพูด : หนทางในการติดต่อผู้คน
          - รู้จักตัวตนและการรอคอย
          - การช่วยเหลือตนเอง : จุดเริ่มต้นของความมั่นใจในตัวเอง

ส่วนที่ 4 อาหาร
          - ขณะอยู่ในครรภ์
          - นมแม่
          - นมผงสำหรับลูกแรกเกิด
          - เตรียมนมให้ลูก
          - การชงนม
          - เริ่มหัดกินข้าว
          - จะเปลี่ยนนมดีไหม
          - อาหารเสริม
          - เริ่มอาหาร 3 มื้อ
          - หลักการในการกินข้าว
          - ดื่มนมชนิดใดดี เมื่อโตแล้ว
          - ลาก่อนขวดนม.....ช้าไปโรคภัยจะตามมา
          - จะให้เลิกนมมื้อดึกได้อย่างไร
          - ติดขวดนม ทำอย่างไรดี
          - รู้ได้อย่างไรว่านมที่ลูกกินมีการเติมน้ำตาลพิเศษ
          - กินนมแม่มีฟันผุน้อยกว่านมผสม

ส่วนที่ 5 การดูแลเด็ก 0 - 3 ปี และการสร้างเสริมสุขภาพ
          - ครอบครัวคุณภาพ
          - บทบาทการเป็นพ่อแม่
          - หลักการดูแลลูกวัย 0 - 3 ปี
          - เทคนิคการฝึกฝน
          - การเล่นเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ : เล่นอย่างไรจึงจะสร้างสรรค์
          - การนอน : ช่วงเวลาแห่งความสุข
          - การขับถ่ายและการฝึกฝน
          - การป้องกันอุบัติเหตุ
          - การดูแลผิวในทารก
          - การดูแลฟัน
          - การตรวจสุขภาพและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
          - การเลือกพี่เลี้ยงเด็ก
          - จัดการกับครอบครัวใหญ่อย่างไรดี
          - วินัยเริ่มที่บ้าน
          - เตรียมลูกไปโรงเรียน

ส่วนที่ 6 ปัญหาที่พบได้บ่อยใน 0-3 ปี
          - ปัญหาการกิน
          - ปัญหาการนอน

 

 
Copy Right 2005 © Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand
Designed by SYSTOP CO.,LTD.