หน้าแรก
ข่าวสาร
ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บทความสำหรับประชาชน
บทความสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษา
โรงพยาบาลที่มีบริการด้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ทำงานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สมัครสมาชิก

หนังสือแนะนำ
 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

           การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์ในแม่ที่อายุ 19 ปี หรือน้อยกว่าพบได้ร้อยละ 10-13 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด วัยรุ่นที่เล่าเรียนน้อย มาจากครอบครัวที่ยากจน ใช้เหล้าหรือสารเสพติดหรือมีครอบครัวที่มีปัญหาจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูงในวัยรุ่นและขาดความพร้อมที่จะดูแลตัวเอง ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์สูงกว่าวัยผู้ใหญ่ ได้เด็กที่น้ำหนักตัวน้อย อัตราตายสูง ผิดปกติแต่กำเนิดหรือเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหาตามมาได้ง่าย

ความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
          1. ขาดอาหาร วัยรุ่นมักเลือกอาหาร กลัวอ้วน ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และใช้ยาบางอย่างที่อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ จึงมีน้ำหนักเพิ่มน้อยขณะตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงที่จะได้ทารกที่ตัวเล็ก น้ำหนักน้อย ประมาณ ? ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จะขาดแคลเซี่ยม โปรตีน ทำให้พบภาวะโลหิตจางมีมาก
          2. ความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์
          3. การติดเชื้อ เช่นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
          4. การคลอดก่อนกำหนด
          5. การเจริญเติบโตของกระดูกเชิงกรานยังไม่สมบูรณ์ ทำให้คลอดลำบากจะต้องผ่าท้องคลอดเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเทียบกับมารดาวัยอื่นๆ

การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ
          การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา ความสำคัญอยู่ที่การป้องกัน โดย
          1. สนับสนุนไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนระยะเวลาอันควร ซึ่งต้องเน้นให้ตระหนักในปัญหาที่ตามมาและเรียนรู้จักการบังคับตัวเอง
          2. ส่งเสริมการวางแผนครอบครัว ในการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวไม่เพียงแต่จะสอนถึงสิ่งที่ใช้คุมกำเนิดแต่ควรจะสอนวิธีการใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพด้วย
          3. จัดให้มีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้อง
          4. ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้ปกครอง เด็ก อย่างเปิดเผย จริงใจ
          5. แนะนำ สอน และจัดหาเรื่องการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินแก่วัยรุ่น

<<Back

 

 
Copy Right 2005 © Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand
Designed by SYSTOP CO.,LTD.