หน้าแรก
ข่าวสาร
ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บทความสำหรับประชาชน
บทความสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษา
โรงพยาบาลที่มีบริการด้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ทำงานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สมัครสมาชิก

หนังสือแนะนำ
 

สารบัญ

กิติกรรมประกาศ
บทนำ
ส่วนที่ 1 ความสำคัญของช่วงวัยเรียน

ส่วนที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
          - ร่างกาย
          - จิตใจและการเข้าสังคม
          - อารมณ
          - การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
          - การเรียนรู้
          - จริยธรรม

ส่วนที่ 3 การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพ
         - ความสัมพันธ์
         - ความเชื่อและมุมมอง
         - ความคาดหวังของพ่อแม่
         - เทคนิคในการส่งเสริมเด็กวัยเรียน
         - กติกาและการลงโทษ
         - อาหาร
         - ฟัน
         - วัคซีน
         - การออกกำลังกาย
         - คุณภาพการเล่น
         - โรงเรียน
         - เพื่อน
         - สื่อทีวีและเกม
         - เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ส่วนที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้
         - คุณสมบัติที่ดีของนักเรียนรู้
         - หลักการฝึกฝนทักษะที่สำคัญ
         - เทคนิคพ่อแม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้
         - สร้างสมาธิในการเรียน
         - ภูมิใจในความสามารถ : หัวใจของความสำเร็จ
         - ความอดทน : เรียนรู้ที่จะรอคอย
         - บทบาทคุณครู

ส่วนที่ 5 ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน
         - โดนเพื่อนแกล้ง
         - ขโมยของ
         - แกล้งเพื่อน
         - ปัสสาวะรดที่นอน
         - พูดโกหก
         - ไม่มั่นใจตนเอง
         - ขี้อาย เงียบ
         - ไม่ยอมไปโรงเรียน
         - โรคสมาธิสั้น
         - ภาวะบกพร่องในทักษะการเรียน
         - ปัญหาทางอารมณ์
         - ดูทีวีหรือเล่นเกมมากๆจะมีผลต่อเด็กหรือไม่
         - ติดโทรทัศน์ วิดีโอเกม และคอมพิวเตอร์

 

 
Copy Right 2005 © Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand
Designed by SYSTOP CO.,LTD.