หน้าแรก
ข่าวสาร
ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บทความสำหรับประชาชน
บทความสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษา
โรงพยาบาลที่มีบริการด้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ทำงานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สมัครสมาชิก

 
 
สถานพยาบาลที่มีบริการทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ( รวบรวมเมื่อ 21/7/2550)
ภาคกลาง
กทม.
จุฬาลงกรณ์ ตากสิน ธรรมศาสตร์ ภูมิพล
ราชานุกูล รามาธิบดี วชิระ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ศรีธัญญา ศิริราช สถาบันสุขภาพจิตเด็กราชนครินทร์ (ศูนย์สุขวิทยาจิต)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)

 
รพ.เอกชนในกทม.
กรุงเทพ พระรามเก้า บางนา 1 บำรุงราษฎร์
สมิติเวช นนทเวช พญาไท ธนบุรี
 
นครปฐม
สถาบันกัลยาณีราชนครินทร์ (นิติจิตเวช พุทธมณฑลสาย 4)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ (โครงการระบบประสาท) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สมุทรสาคร
รพ.นภาลัย อ.บางคนธี (รัฐบาล) วันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน 9.00-16.00 น.
รพ.สมุทรสาคร วันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน 9.00-16.00 น.
 
สมุทรปราการ
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 
สระบุรี
รพ.สระบุรี
 
อยุธยา
รพ.อยุธยา
ภาคตะวันตก
ราชบุรี 
รพ.ราชบุรี

ภาคตะวันออก

ชลบุรี
รพ.ชลบุรี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 
ระยอง
รพ.ระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น
ศรีนครินทร์
 
นครราชสีมา
รพ.มหาราช รพ.จิตเวชนครราชสีมา
 
สุรินทร์
รพ.สุรินทร์
 
อุตรดิตถ์
รพ.อุตรดิตถ์
 
อุบลราชธานี
พระศรีมหาโพธิ์ สรรพสิทธิประสงค์
ภาคใต้
กระบี่
รพ.กระบี่
 
เพชรบุรี
รพ.พระจอมเกล้า อ.เมือง
 
ภูเก็ต
รพ.วชิระ
 
สงขลา
สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 
สุราษฎร์ธานี
รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน

ภาคเหนือ

เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเหนือ อ.แม่ริม (สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์)
สวนปรุง
 
พิษณุโลก
พุทธชินราช
 
ลำปาง
รพ.ลำปาง
 
สุโขทัย
รพ.สุโขทัย
 
Copy Right 2005 © Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand
Designed by SYSTOP CO.,LTD.